Eltels Power-verksamhet i Finland tecknar ett femårigt ramavtal värt 90 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet i Finland har tecknat ett femårigt ramavtal med Helen Elnät Ab, en av Finlands största eldistributörer, för att bygga och underhålla elnätet i Helsingfors. Kontraktet är värt cirka 90 miljoner euro.

Avtalet omfattar nätdesign, byggnation, felsökning, underhåll och dokumentation. Eltel och Helen Elnät kommer att verka i nära samarbete för att säkerställa effektiv och pålitlig konstruktion och underhåll av Helsingfors elnät.

Avtalet gäller från den 2 april 2020 och är giltigt under en period av fem år, med möjlighet till förlängning på obestämd tid.

För mer information:
Juha Luusua, Managing Director, Country Unit Finland
Phone: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.