Eltel offentliggör prospekt och noterar hybridobligationer vid Nasdaq Stockholm

Den 30 mars 2023 offentliggjorde Eltel AB (publ) (”Eltel”) att bolaget emitterat efterställda hållbarhetslänkade hybridobligationer med ett sammanlagt kapitalbelopp om 25 miljoner EUR (”Hybridobligationerna”) under Eltels hållbarhetslänkade finansiella ramverk. Med anledning av emissionen av Hybridobligationerna och i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna har Eltel ansökt om upptagande till handel av Hybridobligationerna vid Nasdaq Stockholm Sustainable Debt Market. Första dag för handel i Hybridobligationerna förväntas att bli den 11 maj 2023.

Med anledning av upptagandet till handel av Hybridobligationerna har Eltel upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) och på Eltels webbplats (www.eltelgroup.com/sv).

 

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc agerade joint lead managers och Hannes Snellman Attorneys Ltd agerade legal rådgivare i samband med Eltels emission och notering av Hybridobligationerna.

 

För ytterligare information:

Saila Miettinen-Lähde

Finansdirektör

+358 405 483 695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

 

Elin Otter

Kommunikations- och ir-direktör

+46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 17.00 CEST.

 

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.