Förändringar i Eltels koncernledning

Henrik Sundell, chefsjurist och medlem i Eltels koncernledning, har beslutat sig för att lämna Eltel för en befattning utanför bolaget. En rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare har inletts.

Henrik kvarstår i sin nuvarande roll fram till den 31 januari 2024.

– Jag vill tacka Henrik för hans värdefulla insatser för bolaget, där han med sin strategiska kompetens gentemot styrelse, ägare och andra intressenter säkerställt en god bolagsstyrning och dessutom fungerat som en nyckelperson i den pågående omstruktureringen mot lönsam tillväxt, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef på Eltel AB.

För mer information, kontakta:
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.