Eltel avyttrar High Voltage-verksamheten i Polen

Eltel har idag tecknat ett avtal om att avyttra sin polska High Voltage-verksamhet till Mutares SE & Co. KGaA, en börsnoterad private equity-investerare med huvudkontor i München, Tyskland. Det totala värdet på transaktionen för Eltel, inklusive Mutares övertagande av Eltels garantier för verksamheten, är cirka 25 miljoner euro. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2024 och är föremål för sedvanligt myndighetsgodkännande.

Avyttringen beräknas ha en negativ kassaflödeseffekt på 3,75 miljoner euro och ett negativt resultat på cirka 23,5 miljoner euro på koncernens EBIT.

År 2023 uppgick nettoomsättningen i High Voltage Polen till cirka 36 miljoner euro, justerad EBITA uppgick till -4,9 miljoner euro och verksamheten bestod av cirka 410 anställda.

– Vi är nöjda med att hitta en ny ägare i Mutares som kan fortsätta att utveckla den polska verksamheten. Transaktionen skapar värde för oss och våra aktieägare genom att minimera komplexitet och risker förknippade med projektverksamhet utanför Norden. Eltels koncernledning fortsätter att fokusera på genomförandet av vår nya strategi genom att utveckla nya tjänsteerbjudanden och bredda vår kundbas på våra huvudmarknader, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef på Eltel.

Genom avyttringen begränsar Eltel sitt geografiska närvaro till områden där företaget har etablerat marknadsledarskap och en robust affärsmodell.

För ytterligare information, kontakta:
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2023 kl. 18.15 CEST.

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.