Uppkoppling av teststationer för coronavirus

Uppkoppling av teststationer för coronavirus

Under hela 2020 har covid-19 haft stor inverkan på världen och hur vi lever våra liv. Regeringar har varit tvungna att snabbt upprätta testfaciliteter för att spåra viruset, stoppa spridningen och i slutänden rädda liv.

5 min

I slutet av april 2020, när oron för coronaviruspandemin var som störst i Danmark, ombads Eltel att så snabbt som möjligt koppla upp teststationer för coronavirus i Århus och Thisted. Arbetet innebar att tillfälliga teststationer kopplades upp med fiber för att tillhandahålla tillräcklig uppkoppling för att skicka och ta emot stora mängder testdata till, respektive från, ett centralt kontor för bearbetning.

”Jag arbetade vid teststationen i Thisted, som hade fem tält och några baracker för personalen”, säger Bjarne Mortensen, fibertekniker på Eltel. ”Vi fick en brådskande förfrågan på fredagsmorgonen, och hade installerat en fungerande fiberanslutning på söndagen – i tid för att teststationen skulle kunna användas för testning dagen därpå.”

Eltel utvecklar en fiberlösning

Enligt den ursprungliga planen skulle det ha inneburit flera dagars markarbeten och installation för att koppla upp teststationen eftersom den var belägen på en asfaltparkering. Detta skulle ha fördröjt öppnandet av teststationen.

”Men tillsammans med vår underleverantör tog vi fram en alternativ lösning som innebar minimalt med grävjobb genom att en 250 meters fiberkabel drogs från den intilliggande småbåtshamnen”, säger Mortensen. ”Vi fick godkännande av kunden och tillstånd av lokala fastighetsägare för lösningen. Det var fantastiskt att se hur alla så snabbt kunde enas om en optimal lösning för att koppla upp teststationen.”

På hösten byttes tälten på teststationen i Thisted ut mot isolerade stugor. I stugorna används samma fiberanslutning som tidigare för att upprätthålla en god uppkoppling.