Revolution för Danmarks tågtrafik

Revolution för Danmarks tågtrafik

Eltel förbättrar tågens punktlighet och internetuppkopplingen för de danska tågpassagerarna i samarbete med landets största järnvägsoperatörer.

5 min

I linje med Eltels mål att ”säkra det moderna samhällets livlinor”, designar, bygger och driver Eltel Danmark kommunikationsinfrastrukturen för den danska järnvägen i tre stora projekt som kommer att revolutionera tågtrafiken i Danmark.

Förbättring av tågens punktlighet

Eltel ersätter järnvägens gamla signalsystem i hela Danmark med ett modernt IT-system som installeras i loken. Systemet förbättrar punktligheten och tillförlitligheten för passagerarna. Eltel säkerställer också IT-systemets säkerhet.

Uppgradering av nätverket

Det befintliga fibernätverket uppgraderas med ny teknik för att öka bandbredden. Eltel ansvarar för projektdesign, hårdvaruanbud, installation samt dygnet runt-övervakning.

Bättre uppkopplade tågpassagerare

Eltel bygger 60 nya basstationer längs järnvägen för att säkerställa bra mobiluppkoppling genom hela järnvägsnätet. När projektet är färdigställt kommer investeringen att innebära att passagerarna får bättre internetanslutning när de färdas med tåg genom Danmark.