Pressmeddelanden

Här listas Eltels koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. I all kommunikation strävar vi efter tydlighet, aktualitet, proaktivitet och hög tillgänglighet.

2022

Datum Titel Kategori
Eltelkoncernen: Halvårsrapport januari-juni 2022
Regulatorisk R
Inbjudan till presentation av Eltels halvårsrapport för 2022
Regulatorisk R
Eltel tecknar avtal med GlobalConnect i Danmark värt cirka 47 miljoner euro
Pressmeddelande
RÄTTELSE: Förändring i antal aktier och röster
Regulatorisk R
Förändring i antal aktier och röster
Regulatorisk R
Eltel tecknar 5G-avtal i Norge till ett värde av 36–40 miljoner euro
Pressmeddelande
Håkan Dahlströms tillträde som vd och koncernchef tidigareläggs
Regulatorisk R
Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2022
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2022
Regulatorisk R
Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för Q1 2022
Regulatorisk R
Kallelse till årsstämma 2022 i Eltel AB
Regulatorisk R
Förändring i antal aktier och röster
Regulatorisk R
Eltel publicerar årsredovisning för 2021
Regulatorisk R
Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram
Regulatorisk R
Eltel tecknar ett ramavtal för telekom i Finland till ett värde av cirka 30 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2021
Regulatorisk R
Håkan Dahlström utsedd till ny vd och koncernchef för Eltel
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2021
Regulatorisk R
Eltel bygger kraftledning i Finland till ett värde av cirka 15 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel tecknar nytt ramavtal med Banedanmark till ett värde av cirka 33 miljoner euro
Pressmeddelande