Pressmeddelanden

Här listas Eltels koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. I all kommunikation strävar vi efter tydlighet, aktualitet, proaktivitet och hög tillgänglighet.

2021

Datum Titel Kategori
Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för Q3 2021
Regulatorisk R
Eltel tecknar avtal gällande 5G i Norge till ett värde av 12-16 miljoner euro
Pressmeddelande
Finska KKV-fallet avslutat
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Halvårsrapport januari-juni 2021
Regulatorisk R
Inbjudan till presentation av Eltels halvårsrapport för 2021
Regulatorisk R
Eltel ansluter sig till Science Based Targets initiative
Regulatorisk R
Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2021
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2021
Regulatorisk R
Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för Q1 2021
Regulatorisk R
Kallelse till årsstämma 2021 i Eltel AB
Regulatorisk R
Eltel publicerar årsredovisning för 2020
Regulatorisk R
Eltel avyttrar affärsområdet High Voltage i Tyskland
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2020
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2020
Regulatorisk R

2020

Datum Titel Kategori
Eltel installerar 275 000 smarta elmätare i Göteborg för cirka 14 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom i Sverige till ett värde av cirka 55 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel tecknar treårigt ramavtal med Telia i Finland till ett värde av cirka 110 miljoner euro
Regulatorisk R
Eltel tecknar ett treårigt ramavtal för telekom i Norge till ett värde av cirka 11 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel tecknar ett treårigt ramavtal för telekom med Telenor i Norge
Regulatorisk R
Förändringar i Eltels segmentrapportering samt förändring i koncernledningen
Regulatorisk R