Pressmeddelanden

Här listas Eltels koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. I all kommunikation strävar vi efter tydlighet, aktualitet, proaktivitet och hög tillgänglighet.

2020

Datum Titel Kategori
Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2019
Regulatorisk R
Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Tyskland
Regulatorisk R

2019

Datum Titel Kategori
Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom i Sverige värt cirka 17 miljoner euro
Pressmeddelande
Förändringar i Eltels koncernledning
Regulatorisk R
Eltel tecknar avtal om att bygga kraftledning i Finland värt cirka 17,5 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel Finland tecknar ett treårigt ramavtal inom telekom värt cirka 25 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2019
Regulatorisk R
Eltels valberedning inför årsstämma 2020
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2019
Regulatorisk R
Förändring i Eltels koncernledning - CFO Petter Traaholt lämnar Eltel
Regulatorisk R
Eltel tecknar tvåårigt ramavtal i Finland värt 13 miljoner euro inom affärsområdet Power
Pressmeddelande
Eltel tecknar avtal om att bygga en kraftledning i Finland för cirka 11 miljoner euro
Pressmeddelande
Förändring i Eltels koncernledning
Pressmeddelande
Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Polen
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-juni 2019
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2019
Regulatorisk R
Eltel och LFV ingår avsiktsförklaring
Regulatorisk R
Eltel tecknar avtal om att bygga delar av två vindkraftverk i Finland till ett värde av cirka 13 miljoner euro
Pressmeddelande
Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2019
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2019
Regulatorisk R