DONG i Danmark har valt Eltel som en av sina långsiktiga partners för kraftdistribution

DONG Energy har valt Eltel i samarbete med Nordkysten (NK) - en exklusiv partner för anläggningsarbeten - som en av två distriktsoperatörer för tjänster avseende DONG Energy El Distribution. Uppdraget inkluderar underhåll och projektarbeten för elnät i intervallet 0,4-50 kV. DONG Energy har uttryckligen begärt att leverantörer ska samarbeta i konstellationer som garanterar full kapacitet för leverans av alla de typer av drift- och underhållsåtgärder som varit föremål för upphandling.

Upphandlingen har nu slutförts och under de kommande fem åren räknar DONG EL med att beställa underhåll och andra tjänster till ett totalt värde på cirka 755 miljoner DKK med de tre utvalda entreprenörskonstellationerna. De slutliga ramavtalen förväntas att undertecknas under maj månad.

Axel Hjärne, VD för Eltel, kommenterar:
Vi på Eltel är mycket glada över att ha fått förtroendet av DONG att bli en av deras framtida strategiska partners. Eltel har systematiskt byggt upp en stabil plattform för Infranettjänster i Danmark och vi har även tidigare arbetat med DONG. Att expandera inom kraftdistributionsverksamheten i Danmark har varit en strategisk ambition för Eltel.

Anders Vikkelsø, Vice VD för DONG kommenterar:
Vi har haft en stark önskan att samla våra leverantörsavtal och etablera långvariga strategiska partnerskap med ett fåtal mycket kvalificerade och motiverade partners. Det gläder mig att vi nu har uppnått denna milstolpe i vår leverantörsstrategi.

Om DONG:
DONG Energy är en av de ledande energibolagen i norra Europa. DONG Energys verksamhet består av upphandling, produktion, distribution och handel med energi och relaterade produkter i norra Europa. DONG Energy har cirka 6.500 anställda och har sitt huvudkontor i Danmark.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com