Eltel vinner ny affär med Försvarsmakten via FMV

Eltel har vunnit ett nytt uppdrag via ramavtal med Försvarets Materielverk att producera mobila stabsplatser åt försvarsmaktens insatsorganisation. Uppdraget omfattar 140 s.k. ”funktionsobjekt” för lednings- och kontrollsystem. Leverans sker under 2015 fram till första kvartalet 2016.

Försvarets Materielverk uppdaterar lednings- och kontrollsystem att anpassa till IP. Eltels nya uppdrag inkluderar projektledning, konstruktion, installation, logistik support, systemsäkerhetsarbete och dokumentation. Leveransen består av ca 140 funktionsobjekt, varav hälften utgörs av lednings- och sambandscontainrar och den andra hälften av s.k. funktionsobjekts moduler.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 500 och under 2013 hade Eltel en omsättning på 1,15 miljarder euro.

I segmentet Transport & Defence ingår affärsområdet Homeland Security & Aviation som tillhandahåller avancerade tekniska tjänster företag och myndigheter inom försvars, säkerhet och luftfart, bland annat installation, underhåll och driftsupport för radio-, tele- och datakommunikation, toppmoderna lösningar för försvarssektorn, samt central drift övervakning.

För vidare information, vänligen kontakta:
Axel Hjärne, CEO Eltel AB, axel.hjarne@eltelnetworks.com