Eltels nya förvärv Edi.Son vinner ett kraftledningskontrakt i Tyskland

Eltels nyförvärvade företag Edi.Son har vunnit ett 380 kV kraftledningskontrakt med Amprion GmbH i Tyskland. Edi.Son kommer att bygga sju kilometer av den nya linjen mellan Rommerskirchen och Sechtem. Den nya linjen kommer att ersätta den befintliga och bidra till att öka kraftöverföringskapaciteten i nord-sydlig riktning, vilket är en viktig förutsättning för att genomföra den tyska reformen Energiewende.

Kontraktet omfattar demontering av den befintliga kraftledningen och uppbyggnaden av den nya ledningen. Den nya ledningen kommer att utrustas med fyra 380 kV-kretsar samt delvis även med två 220 kV- respektive 110 kV-kretsar. Byggandet av linjen kommer att ta cirka 18 månader och beräknas starta i januari/februari 2016.

Fredrik Menander, chef för Eltel Power Transmission kommenterar:
"Att vinna detta kontrakt är ett tydligt bevis på Edi.Sons starka position på den tyska marknaden. Detta är det första 380 kV-kontrakt som Eltel vunnit sedan vi förvärvade Edi.Son i våras. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Edi.Son som en viktig del av vår verksamhet inom krafttransmission i Tyskland ".

Om Amprion GmbH
Amprion GmbH driver ett transmissionssystem med spänningsnivåer på 380 och 220 kV. Den viktigaste uppgiften för de cirka 1100 anställda är att överföra el till konkurrenskraftiga priser på ett säkert och tillförlitligt sätt oavsett när. Med en sträckning på cirka 11000 km och cirka 160 transformatorstationer mellan Niedersachsen och gränsen till Schweiz och Österrike är Amprions system för högspänningsnät det största i Tyskland.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB, tel: +46 725 843 630
gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB,    tel: +358 40 3114503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com