Erbjudandepriset för Eltels börsintroduktion fastställt till 68 kronor per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Läs fullständigt pressmeddelande på

http://www.eltelgroup.com/sv/ipo

Eltel AB
Box 50, Kommendörsgatan 5, FI-02611 Esbo, Finland
Box 126 23, Adolfsbergsvägen 13, SE-112 92 Stockholm, Sweden
info@eltelnetworks.com | www.eltelnetworks.com