Ingela Ulfves ny chef för kommunikation och IR på Eltel

Ingela Ulfves har utsetts till IR- (Investor Relations) och Kommunikationchef för Eltelkoncernen. Hon blir medlem av koncernledningen.

Utnämningen av Inga Ulfves följer efter Eltels nyligen genomförda notering på Stockholmsbörsen. Ulfves tar over IR-ansvaret från Gunilla Wikman som på konsultbasis stöttat Eltel hela vägen från att förbereda bolaget för noteringen till att etablera IR-funktionen och relationerna med investerare och analytiker.

Eltels nuvarande Kommunikationschef, Hannu Tynkkynen, kommer att fortsätta i Eltels kommunikationsteam, men utgår ur koncernledningen efter tolv år i denna.

Ingela Ulfves är examinerad från Hanken School of Economics i Helsingfors och är certifierad EFFAS finansanalytiker. Efter examen startade hon sin karriär på Carnegie AB I Finland inom equity sales and trading och senare på Outokumpu Oyj som chef för IR och finansiell kommunikation. Nu senast kommer hon från Tokmanni Group, Finlands största lågprisvaruhuskedja där hon varit Kommunikations- och IR-chef.

Axel Hjärne, koncernchef för Eltel, kommenterar utnämningen;
“Ingela Ulfves har en gedigen erfarenhet inom investor relations, finansiell kommunikation och företagskommunikation. Hon har under sin karriär etablerat goda relationer med investerare, vilket är viktigt för oss som ett nyligen noterat bolag. Vi välkomnar Ingela och jag är övertygad om att hon blir ett bra tillskott till vår koncernledning och kan tillsammans med Hannu Tynkkynen skapa en stark konstellation.”

Ingela Ulfves kommenterar sin nya position på Eltel:
”Jag tycker att Infranetbranschen som Eltel verkar i är mycket intressant och jag ser fram emot att börja. Med mina erfarenheter både från finansiella marknader och från kommunikationsområdet hoppas jag kunna bidra till att vidareutveckla IR, extern och intern kommunication på Eltel för att möta behov hos de olika grupperna.”

Ingela Ulfves börjar den 1:a oktober 2015 och rapporterar till Eltels’s koncernchef, Axel Hjärne.

För mer information kontakta;
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.