Eltel implementerar ett trådlöst system för energiförbrukningskontroll i Danmark

Eltels flyg- och säkerhetsverksamhet har tecknat ett kontrakt med Frederiksberg Forsyning A/S i Köpenhamn avseende implementation av ett trådlöst nätverk för fjärrstyrning av energiförbrukningsmätare för gas, elektricitet och värme. Dessutom har Eltel tecknat ett 12-månaders underhållskontrakt efter slutförd implementation.

Eltels nya kontrakt med Frederiksberg är ett tydligt bevis på hur Infranets blir mer digitaliserade och kopplar ihop konsumenter med energileverantören. Det nya nätet är en av de viktigaste stegen för att genomföra smarta nät som syftar till realtidsoptimering och balans mellan energiförbrukning med energiproduktion. Utbyggnad av smarta nät kommer att leda till bättre energieffektivitet och lägre miljöpåverkan. Smarta teknologier är en viktig element att operera de så kallade mikro nät som omfattar mikroproduktion av el, ofta i fall av förnybar sol- och vindenergi, och elektricitetskonsumption.

Rollen för smarta mätare som en kommunikationsgränssnitt är en viktig del av ett interaktivt system och för att bygga ett uppkopplat samhälle och smarta städer. Norden har gått i bräschen för införandet av smarta mätare sedan starten av utrullningarna i Finland och Sverige redan 2006. Nu när Norge genomför sin utbyggnad till 2019 och det största danska energibolaget DONG kommer att slutföra sin utbyggnad också till 2019, kommer alla nordiska länder att ha system för smarta mätare på plats. Inklusive redan genomförda installationer och nuvarande orderstock, uppgår Eltels installationer av smarta mätare till 5 miljoner mätpunkter. Det motsvarar en andel på 50 procent av den totala marknaden i de fyra nordiska länderna.

Under våren 2016 har Eltel också tagit steget in på den tyska mätningsmarknaden med två förvärv. Företaget är nu aktiv i en mängd olika tjänster; från mätarinstallation och upp- och nedkoppling av konsumenter till mätaravläsningstjänster för operatörer. Med Eltels nuvarande verksamhet i Tyskland förser företaget under 2016 sina energibolagskunder med fem miljoner mätaravläsningar. Kundernas verksamhet innefattar gas, vatten och el.

Tyskland har infört ny lagstiftning avseende ersättandet av de nuvarande 44 miljoner elmätare till moderna mätare under perioden 2017-2032. Omkring fem miljoner av dessa kommer att vara utrustade med en smart kommunikationslösning medan resten av mätpunkterna kan utrustas med sådana moduler senare. I detta avseende skiljer sig tyska konceptet från de nordiska länderna där en uppkopplad kommunikationsfunktion har varit en del av lösningen från början.

Kravet på högre hastighet och kvalitet av större datatransmissionskapacitet växer snabbt i vårt samhälle. Fiber är en lösning till detta. Eltel är det ledande fiberinstallationsföretaget i norra Europa, med tjänster för alla ledande teleoperatörskunder.

En av utmaningarna i implementationen av nya tekniska infrastrukturer i stadsmiljöer är att utföra arbetena med minimal störning för det dagliga livet och rutiner i städer. När det gäller utbyggnad av det nya nätet av Frederiksberg, kan Eltel utnyttja sin tidigare erfarenhet i leverans av installations- och underhållstjänster för el, belysning, trafik signalering, gas, vatten och avlopp sedan 2005 i Käpenhamn. 

Med den sammantagna specialiserade kompetensen i bolaget kan Eltel nu dela sin totala Infranetförmåga i kontraktet med Frederiksberg, sina kunder och hela samhället för att göra ett stort positivt bidrag till en mer hållbar framtid för alla. Genomförandet av det nya nätet har påbörjats och kommer att vara klar i slutet av 2017. Det nya avtalet är ett viktigt referensobjekt för digitaliseringen av infrastruktur och det kommer att ytterligare stödja Eltels expansion i Europa.

Thorbjörn Sagner, VD - Eltel Aviation & Security kommentarer:
"Vi är mycket glada över att ha valts av Frederiksberg Forsyning som partner för att införa det nya systemet för att koppla ihop konsumenten med energibolaget. Detta är en utveckling som har diskuterats under en tid och nu ser vi fler konkreta tillämpningar i praktiken. Eltels omfattande kunskap inom smarta mätare, trådlös kommunikation och fiber samt våra datacenter implementationer, samtliga i kombination med hög nivå underhållstjänster kommer att utnyttjas fullt ut i detta projekt. Genomförandet av projektet till full belåtenhet för alla berörda parter är lika viktigt som den tekniska nivån i hela systemet.”

För mer information:
Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel 

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.