Eltel tecknar förnyat avtal om fiberutbyggnad och underhåll för tre år med TDC Group i Danmark till ett värde av cirka 50 miljoner euro

Eltel har, som partner i ett joint venture med två andra företag, tecknat ett förnyat treårigt avtal om att bygga och underhålla fibernätet med TDC Group i Danmark. Värdet på Eltels andel av avtalet är cirka 50 miljoner euro.

I oktober 2011 meddelade Eltel att man slutit ett outsourcingavtal för åren 2012-2016 för att bygga, ansluta kunder till och underhålla TDCs fibernät. Avtalet undertecknades av ett joint venture som kallas Fiber & Anlæg I/S tillsammans med Munck Forsyningsledninger A/S och Petri & Haugsted A/S, i vilket Eltel är huvudpartner.

Det förnyade och undertecknade avtalet, som kommer att sträcka sig från juli 2016 till juni 2019, kommer att bestå av bygg-, anslutnings- och underhållstjänster för TDCs företags- och privatkunder i Danmark. Eltels roll är att planera, projektleda, hantera logistik, dokumentation och rapportering.

Optiska fibernät är en av de huvudtrenderna inom fast kommunikation i syfte att öka bandbredden i näten genom att ersätta traditionella kopparbaserade nätverk med nästa generations kommunikationsnät. Det uppskattas att 30 miljoner hushåll i EU och Norge kommer vara anslutas till internet via fiberanslutningar senast 2019. Eltel är den ledande leverantören i fiberutbyggnad i Norden, och har ambitionen att ytterligare växa på alla sina befintliga marknader. Avtalet med TDC Group i Danmark är ett bevis på detta framgångsrika koncept.

Peter Uddfors, VD - Eltel Fixed Communication kommentarer:
"Eltels specialiserade organisation för fiberutbyggnad och vår kunskap inom fiberutrullning har visat mycket positiva resultat när det gäller kundnöjdhet, effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Det nya avtalet som vårt joint venture har tilldelats, visar att vi tillsammans med våra partner har lyckats med tidigare outsourcingavtal och resultaten har motsvarat TDCs förväntningar. Vi är mycket glada över detta samarbete och att relationen nu har bekräftats med ett nytt långsiktigt avtal ".

Carsten Bryder, CTO - TDC Group kommenterar:
På TDC Group är vi glada att förlänga partnerskapet med Eltel genom kontraktet med Fiber & Anlæg I/S. Avsikten är att öka kundnöjdheten i fiberprocessen avsevärt under de kommande tre åren. Ökad CSAT (Customer SATisfaction) är ett centralt nyckeltal för TDC i vår nylanserade strategi för 2018, och vi är övertygade om att den här förlängningen kommer att bidra till att vi ska nå vår höga ambition.”

För mer information information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability  
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.