Eltel vinner fem nya kontrakt inom krafttransmission i Finland till ett sammanlagt värde av cirka 18 miljoner euro

Eltel har nyligen tecknat fem nya kontrakt avseende transformatorstationer och luftledningar i Finland med kunderna Fingrid, Caruna och Elenia. Det totala värdet av kontrakten uppgår till cirka 18 miljoner euro. Projekten kommer att genomföras under perioden 2016-2018. Dessa erhållna kontrakt visar tydligt Eltels ledande position på den finska marknaden för krafttransmission.

De nya avtalen omfattar följande projekt:

  • Fingrid: en utbyggnad av en 220/110 kV-transformatorstation i Seitenoikea. Projektet kommer att slutföras i oktober 2017.
  • Caruna: en ny 110/20 kV-transformatorstation i Gunnarnäs, renovering och modernisering av 110/20 kV-transformatorstationen i Vikom samt transformatorstationerna i Hangö, Lappvik och Lindsby liksom byggandet av kraftledningarna mellan Karjaa - Åminnefors och Karjaa - Lappohja. Projekten planeras vara klara i slutet av 2018.
  • Elenia: ombyggnad av en 110 kV-kraftledning mellan Nivala och Hitura till en ny 2x110 kV-ledning som ska slutföras under sommaren 2017.

Fredrik Menander, President – Power Transmission, Eltel AB kommenterar:
"Dessa kontrakt bekräftar vår stärkta marknadsposition för transformatorstationer i Norden. Eltel är sedan många år en av marknadsledarna inom transformatorstationer i Polen och vi påbörjade vårt nordiska marknadsinträde med Finland år 2014. Vi har sen dess visat att Eltel är en kompetent och pålitlig partner för att utföra transformatorprojekt i Finland och samtidigt levererat andra transformatorprojekt även i Sverige, Norge och Tyskland. Dessutom är vi mycket glada att ha valts som partner av Caruna och Elenia för deras luftledningsprojekt. Dessa avtal illustrerar att kontinuerliga investeringar görs i näten för att säkerställa säker överföring av el".

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves 
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com 

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.