Eltels affärsområde transport & security tecknar underhållsavtal värt 16 miljoner euro med Banedanmark i Danmark

Eltel har tecknat avtal med Banedanmark avsende drift, support och underhåll för nätverksinstallationer och tekniska IT-system. Kontraktsperioden börjar i oktober 2016 och löper under en femårsperiod med option på förlängning i ytterligare tre år. Värdet på affären uppgår till 16 miljoner euro.

Banedanmark har valt att Eltel ska driva, stödja och upprätthålla sina nätverksinstallationer och tekniska IT-system 24/7/365. Systemet består av olika kommunikationsteknologier för överföring av data samt en rikstäckande fiber- och kabelinfrastruktur samt ett antal andra tekniska IT-system. Nätverket möjliggör IP-kommunikation inom hela Banedanmarks nätverk. Dessutom ingår 7/24/365 övervakning från Eltel Network Operation Center (NOC) i Köpenhamn i kontraktet. Eltel har, sedan 2011 då dessa tjänster lades ut, varit partners med Banedanmark. 

Thorbjörn Sagner, President - Eltel Aviation & Security kommenterar:
Vi är mycket glada att Banedanmark återigen har valt Eltel för drift och underhåll av deras nätverksinstallationer och tekniska IT-system. Detta visar på det förtroende Banedanmark har för Eltel när det gäller konkurrenskraft, säkerhet för lösningen och sist men inte minst, den flexibilitet och skalbarhet våra tjänster erbjuder. Vi ser fram emot att leverera en säker, effektiv och pålitlig drift och support till Banedanmark och till fördel för alla berörda parter.

Kim Remmer, sektionschef – Banedanmark Teknisk Signal Drift kommenterar:
Vi har arbetat med Eltel i fem år och vi litar på att Eltel kommer att stödja oss på ett effektivt sätt även under den nya kontraktstiden. Det är mycket viktigt för oss att ha en kontinuerlig tillgänglighet för att kunna hantera oförutsedda och kritiska situationer. Det här samarbetet stödjer Banedanmarks vision att utveckla och tillhandahålla säkra, attraktiva och effektiva järnvägstjänster till alla våra kunder. 

För mer information
Ingela Ulfves 
VP, IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Director, External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com 

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.