Eltels eldistributionsverksamhet och finska Caruna har undertecknat ett nytt ramavtal för kabelprojekt i Finland

Eltel och det finska elöverföringsbolaget Caruna Oy har undertecknat ett treårigt ramavtal för att förbättra distributionsnätet för mellanspänning i mellersta och sydvästra Finland. Avtalets totala värde är cirka 17,5 miljoner euro och avtalsperioden sträcker sig mellan 2017–2019.

Eltel och Caruna har ett mångårigt partnerskap och det nya avtalet är en fortsättning på ett tidigare framgångsrikt samarbete om kabelprojekt i Finland. Det nya avtalet består av flera separata projekt, i vilka luftledningar kommer att ersättas med underjordiska kablar. 2013 antogs en ny lag som syftar till att förbättra leveranstryggheten för el på den finska elmarknaden. Detta har resulterat i ökade investeringar från allmännyttiga bolag i underjordiska kablar som en lösning för att garantera det så kallade vädersäkra elnätet.

Det nya avtalet bygger på en nyckelfärdig leveransmodell. Eltels ansvar i projektet omfattar allt från övergripande planering till installationsplanering, kabeldragning, driftsättning och dokumentation. Avtalet vanns i en offentlig upphandling.

Juha Luusua, President – Eltel Power Distribution kommenterar:
”De senaste åren har Caruna gjort betydande investeringar för att förbättra tillförlitligheten i sitt elnät. På Eltel är vi stolta över att vara en utvald partner som bidrar till att säkra störningsfria elleveranser av hög kvalitet till slutkunderna. En av Eltels kärnkompetenser är att utföra stora underjordiska kabelprojekt. Sedan den nya lagen om leveranssäkerhet av el trädde i kraft har vi utvecklat våra arbetsmetoder genom att använda modern maskinteknik för att kunna leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva kabelprojekt enligt uppsatt tidtabell.”

Jyrki Tammivuori, verkställande direktör - Caruna Oy, kommenterar:
”Caruna inledde renoveringsprojekten i södra Finland i november 2014 som en del av vårt fleråriga program för förbättring av elnäten. Arbetet har framskridit väl och enligt plan, och genom våra nya projekt förflyttar vi oss nu längre utanför de tätbefolkade områdena till landsbygden.”

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – Group External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

Om Caruna
Caruna är Finlands ledande elöverföringsbolag. Företaget ansvarar för elförsörjning till 660 000 privat- och företagskunder i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa, Lappland och Satakunta. Vid Caruna arbetar ca 270 personer och därtill sysselsätter bolaget direkt sammanlagt 2 000 arbetare på olika håll i landet. Caruna satsar starkt på att bygga ett vädersäkert nät och investerar årligen ca 200 miljoner euro i att utveckla elnätet. Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %).