Eltel slutför försäljningen av sin affärsverksamhet i Estland

Eltels försäljning av sin affärsverksamhet i Estland till det estniska företaget Tecnolines OÜ, vilket annoncerades den 30 augusti 2017, har nu godkänts av de estniska konkurrensmyndigheterna och försäljningen har därmed slutförts.

Den slutliga köpesumman uppgår till dryga 3 miljoner euro. Kassaflödespåverkan i det fjärde kvartalet 2017 förväntas uppgå till cirka 2,5 miljoner euro med förbehåll för ytterligare förväntade betalningar i det fjärde kvartalet som en följd av förändringar i rörelsekapitalet. Transaktionen kommer att påverka koncernens EBITA negativt med cirka 1 miljon euro och Eltel redovisar goodwillnedskrivningar om cirka 3,8 miljoner euro relaterat till denna avyttring i det fjärde kvartalet 2017.

Eltels estniska verksamhet omfattar infranettjänster inom kraft, gas och telekommunikation. Under 2016 hade verksamheten en nettoomsättning om 26,3 miljoner euro, uppvisade låg lönsamhet och sysselsätter idag drygt 300 personer.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.