Eltels kommunikationsverksamhet vinner nya ramavtal för fiberutbyggnad i Tyskland

Eltel har vunnit flera viktiga kontrakt för utbyggnad av fibernät från en ledande tysk teleoperatör. Avtalen omfattar perioden 2017–2018 och kommer att stärka Eltels marknadsposition på den tyska kommunikationsmarknaden. Värdet av avtalen uppskattas till cirka 25 miljoner euro.

De nya avtalen omfattar operatörens regioner i södra, västra och sydvästra Tyskland. Eltels leverans består i att bygga fibernät med en mängd olika accesspunkter i dessa regioner i såväl städer som på landsbygden. De nya avtalen stöder Eltels kommunikationsverksamhet i Tyskland och förväntas ge nya möjligheter till fortsatt expansion på denna marknad.

Tillgång till bredband för alla

Fiberpenetrationen i Tyskland är relativt låg jämfört med de flesta andra europeiska länder. Den nuvarande tekniken bygger på att distribuera fiber till trottoaren, det vill säga till ett skåp eller stolpe på gatan, och utnyttja kopparteknologi med hög bandbredd upp till byggnader och bostäder. Den nationella digitala agendan i Tyskland har ambitiösa mål för operatörerna att investera i fiber. Alla medborgare ska få tillgång till ett minimum av 50 mMit/s dataöverföringshastighet. En färsk undersökning visar att cirka 80 procent av hushållen i städer har tillgång till 50 Mbit/s, medan mindre än 20 procent av hushållen på landsbygden har det. Utöver tyska operatörers egna investeringsplaner har ett program som kallas ”Landsbygdsinitiativ", subventionerat av den tyska regeringen, inletts för att främja denna utveckling.

Nya sätt att hantera storskaliga fiberutrullningar

Mätt i fiberpenetration är Sverige och Norge de ledande länderna i Europa. Eltel är väl positionerat inom den nordiska telekommunikationssektorn och har uppnått en ledande position även avseende större utrullningar av fiber. Eltel har utvecklat ett eget utbyggnadskoncept baserat på en enhetlig process; från planering och design till fiberutbyggnad och tillhörande tjänster, och bolaget avser att erbjuda denna kompetens även på den tyska marknaden. Eltels koncept kallas Fibre Force. Eltels internationella närvaro och erfarenhet i att leda gränsöverskridande team stöder allokeringen av projektresurser med kompetent och tillräcklig mängd tekniker på den tyska marknaden.

Peter Uddfors - President Eltel Communication kommenterar:
"Vi är stolta över detta erkännande av vår kompetens och kapacitet för fiberutbyggnad i Tyskland. Med vår breda erfarenhet och vårt industrialiserade koncept som utvecklats under utrullningen av fiber i Norden, har vi nu möjlighet att växa i Tyskland - med siktet inställt på att ta en marknadsledande position även på denna marknad".

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.