Eltels kunder inom kraftdistribution i Finland nyttjar optioner och förlänger avtal till början av 2019

Finska kraftdistributions- och gatubelysningsoperatörer utnyttjar sina optioner och förlänger nuvarande ramavtal med Eltel. Caruna Ab och Caruna Esbo Ab förlänger nuvarande ramavtal från och med början av 2018 med ytterligare 14 månader. Avtalen med Helen Elnät Ab och Helsingfors stads byggnadsnämnd innebär också tvååriga förlängningar av nuvarande ramavtal. Inberäknat ett nyligen tecknat förnyelsekontrakt gällande mellanspänning med Caruna i södra Österbotten, uppgår det totala värdet av dessa avtal till cirka 40 miljoner euro.

Optionen med Caruna säkerställer tillgänglighet av regionala felsöknings- och underhållsresurser samt tillgången till lokala byggnadstjänster fram till början av 2019. Avtalet omfattar regionerna i sydvästra och norra Finland samt i Joensuu.

Förlängningarna av de nuvarande avtalen säkerställer kontinuitet vid leverans av ovan nämnda tjänster under en längre tid. År 2013 godkändes en ny lag för att säkerställa förbättrad elförsörjning i Finland. Detta har resulterat i ökade investeringar från eldistributörer för att säkerställa en kontinuerlig tillgänglighet till elnäten.

Juha Luusua, president - Eltel Power Distribution kommenterar:
"De finska eldistributörerna fortsätter att uppgradera sina nätverk för att förbättra tillförlitligheten i sina nät. Förlängningarna av våra nuvarande ramavtal är ett bevis på Eltels kompetens och konkurrenskraft för att tillhandahålla de tjänster som våra kunder behöver. Avtalen utgör en solid grund för vår resursplanering och utveckling samt optimering av hela försörjningskedjan."

För mer information:
Hannu Tynkkynen
Director – Group External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

För mer information om Caruna: www.caruna.fi/sv

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.