Eltels operativa EBITA för Q4 och helåret 2016 understiger väsentligt tidigare vägledning - delårsrapport för Q4 publiceras en dag tidigare

Den 26 januari 2017 uppskattade Eltel att koncernens operativa EBITA för helåret 2016 skulle ligga i intervallet 17-22 miljoner euro och 0-6 miljoner euro för fjärde kvartalet 2016. Baserat på slutsatserna i genomförd utredning av vissa projekt under ledning av ett team av externa revisorer, krävs väsentligt större avsättningar och nedskrivningar än tidigare uppskattat. Koncernens operativa EBITA för helåret 2016 förväntas bli i intervallet 0-3 miljoner euro.

På grund av dessa omständigheter kommer Eltel att publicera sin delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2016 en dag tidigare än aviserat, på tisdagen den 21 februari 2017 klockan 7.00 CET.

Eltels VD Håkan Kirstein, CFO Lars Nilsson och styrelseordförande Ulf Lundahl kommer att hålla en presentation på engelska via audiocast som börjar klockan 9.00 CET. Delårsrapporten och presentationen kommer även att innehålla information om beslutade strategiska förändringar och strukturåtgärder.

Presentationen kommer att sändas live på www.eltelgroup.com. De som vill delta på telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på följande nummer:

  • SE: +46 8 56 64 26 94
  • FI: +358 9 81 71 04 92
  • UK: +44 20 30 08 98 03

Vänligen ring i god tid för att registrera dig.

Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via audiocasten eller telefonkonferensen. Presentationsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt vid samma tidpunkt på www.eltelgroup.com samt möjlighet att se presentationen i efterhand.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 11.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.