Förändring i Eltels koncernledning

Karin Lagerstedt Woolford har utsetts till ny personalchef samt medlem av Eltels koncernledning från den 29 januari 2018.

Karin Lagerstedt Woolford har bred strategisk och operativ erfarenhet från olika seniora HR-positioner. Karin går närmast från en chefsbefattning på Ovako där hon var ansvarig för koncernens HR, kommunikation och HSE. Dessförinnan hade hon ledande HR-positioner på Green Cargo, SEB och SAS och hon har dessutom en bakgrund som managementkonsult på Capgemini.

Per Krogager, Vice President Human Resources och medlem i koncernledningen lämnar Eltel. Han fortsätter i sin position fram till slutet av januari 2018.

För mer information:
Thomas Rebermark
Director – Group Marketing & Communications
Tel: +46 72 230 6945, thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Om Eltel 
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.