Eltel i Finland förnyar ramavtal för telekom värt 30 miljoner euro

Eltels telekommunikationsverksamhet i Finland förnyar ramavtal för de kommande två åren till ett sammanlagt värde av ca 30 miljoner euro.

Eltel har av en finsk teleoperatör tilldelats ett förnyat ramavtal som täcker fasta telenättjänster i Finland. Det här avtalet är viktigt för det fortsatta samarbetet för de nuvarande tjänster som Eltel erbjuder kunden. Ramavtalet gäller i två år från april 2018 till slutet av mars 2020 till ett sammanlagt värde av cirka 30 miljoner euro.

Det förnyade ramavtalet bygger på en geografisk modell där Eltels telekommunikationsverksamhet kommer vara leverantör av bygg-, installations-och underhållstjänster för kundens fasta nät i tilldelade regioner.

Juha Luusua, VD Eltel Networks Oy kommenterar:

-       Att det befintliga kontraktet förnyas är ett resultat av att vi kontinuerligt anpassar våra leveransvariabler till de förändrade marknadsförutsättningar som våra operatörskunder möter. Förbättringsområden har varit vår operationella kvalitet och effektivitet som också möjliggör kostnadsbesparingar för kund. Det förnyade avtalet gör det möjligt för oss att vidareutveckla nya program som skapar ytterligare mervärde för operatörens verksamhet.

För mer information:

Juha Luusua
Managing Director, Eltel Networks Oy
Tel: +358 40 311 3005
juha.luusua@eltelnetworks.com

Thomas Rebermark
Group Marketing & Communications Director
Tel: +46 72 230 6945
thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Om Eltel 

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.