Eltel tecknar en avsiktsförklaring med STRABAG AG i Tyskland för att främja fiberutrullningen för bredband

Eltel i Tyskland har undertecknat en avsiktsförklaring med STRABAG AG för att främja utrullning av fiber för bredband. Avsiktsförklaringen består av konstruktions-, planerings- och nätverksbyggande. Fokus kommer att ligga på att leverera helhetslösningar till den tyska marknaden.  

Syftet med avtalet mellan Eltel och STRABAG är att ta fram en samarbetsmodell mellan de två företagen som utnyttjar respektive partners starka sidor och därmed skapa synergier. STRABAG är specialiserat på byggdelen och Eltel har erfarenhet av konstruktion, planering och byggande av näten. Eltel är ett av de ledande företagen inom bredbandsimplementering för operatörer, både inom fast- och mobil kommunikation i Tyskland.

Samarbetet kommer att stärka Eltels position inom segmentet FTTH (fiber-till-hemmet). För kunderna och marknaden skulle detta innebära snabbare tillgång till bredbandstjänster genom bättre tillgång till resurser för implementation som har varit en av flaskhalsarna i den snabba tyska FTTH-utrullningen. Eltel och STRABAG kommer också kunna erbjuda marknaden en snabb och högkvalitativ utbyggnadsmodell.

STRABAG är en av Europas ledande koncerner för teknik- och byggtjänster, en ledare inom innovation och finansiell styrka. Tjänsterna innefattar alla områden inom byggbranschen och täcker in hela värdekedjan. STRABAG AG i Tyskland har ett brett utbud av tjänster från klassisk väg- och infrastrukturkonstruktion till underhållstjänster och företaget sysselsätter över 11 000 personer.

För mer information:

Peter Uddfors

Director, Communication Germany and Poland

Tel: +46 703 481 414, peter.uddfors@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.