Eltel fokuserar på den nordiska marknaden – utvärderar strategiska alternativ för verksamheterna i Polen och Tyskland

I linje med den nya strategin, Operational Excellence, har Eltel påbörjat en strategisk utvärdering av bolagets verksamheter utanför Norden, i vilket en eventuell avyttring ingår.

En avyttring av verksamheter i Polen och Tyskland skulle betyda att Eltel tar nästa steg i strategin och ännu mer tydligt fokuserar på att utveckla den nordiska marknaden där bolaget har en ledande marknadsposition, hög kompetens och där affärsmodellen är repetitiv samt primärt bygg-, service- och underhållsinriktad.

- I kombination med de operativa förbättringar och effektiviseringar som pågår inom Eltel, skulle ett nordiskt fokus med lägre risk och färre kapitalintensiva projekt göra att vi kan fortsätta att utveckla, växa och investera i bolaget för att säkerställa ett långsiktigt hållbart värdeskapande för bolaget och dess aktieägare. Vårt långsiktiga mål är att återgå till en EBITA-marginal på 5 procent med ett stabilt kassaflöde och en sund balansräkning, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef för Eltel.

I Polen och Tyskland är Eltel verksamma inom segmenten Power och Communication. Under 2018 hade verksamheterna i de två länderna ca 1 800 anställda och omsatte ca 175 miljoner euro, vilket motsvarar ca 15 procent av omsättningen för Eltel-koncernen.

Utvärderingen har påbörjats och en eventuell avyttring av verksamheter i Polen och Tyskland kan ske under 2019 och 2020.

För mer information:
Petter Traaholt, CFO
Tel: +46 72 595 4749, peter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 21.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.