Förändring i Eltels koncernledning

Mikael Malmgren, strategi- och affärsutvecklingsdirektör för Eltel AB, har utsetts till Chief Financial Officer, CFO och Chief Operating Officer, COO, för Eltel Sverige från och med den 1 september 2019. I samband med övergången lämnar Mikael Malmgren koncernledningen.

- Den kombinerade rollen CFO/COO är ny i Eltel Sverige, och jag är övertygad om att Mikaels kompetens och erfarenhet kommer att bidra till den svenska ledningsgruppens arbete, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef för Eltel.

För mer information:
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel: 072-595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 100. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.