Eltel och Trafikverket förlänger befintligt ramavtal med två år till ett värde om ca 46 miljoner euro

Eltel Sverige och Trafikverket fortsätter ett befintligt ramavtal i ytterligare två år utifrån en option i nuvarande avtal. Uppskattat ordervärde för förlängningen är cirka 46 miljoner euro.

Avtalet innebär att säkra drift och underhåll av telekommunikation samt förberedning för utbyggnad och uppgradering av teknik. Avtalet omfattar skiftande teknik; så som koppar, fiber, transmission och radio.

Eltels och Trafikverkets grundavtal löper till den 1 december 2023 och därefter inleds denna optionsperiod på två år till och med den 1 december 2025.

För mer information:

Leif Göransson, vd, Eltel Sverige

Tel: +46 70 24 68 974, leif.goransson@eltelnetworks.se

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.