Eltel tecknar nytt ramavtal med Banedanmark till ett värde av cirka 33 miljoner euro

Eltel Danmark har tecknat ett ramavtal för installation av hårdvara och utrustning i samband med en genomgripande digitalisering av Banedanmarks signalprogram. Kontraktet är värt cirka 33 miljoner euro under en fyraårsperiod och inkluderar en option på ett plus ett år.

Under ramavtalet ska Eltel installera och konfigurera utrustning samt utföra elarbeten, vilket kommer att bidra till att säkerställa digitaliseringen av Banedanmarks signalprogram.

Det fyraåriga ramavtalet, som börjar omgående, löper till och med 2025 med en option på ett plus ett år.

För ytterligare information, kontakta:

Claus Metzsch Jensen, Managing Director, Eltel Danmark

Tel: +45 23 23 8080, claus.metzschjensen@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 100. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.