Eltel tecknar ramavtal i Finland värt cirka 75 miljoner euro

Eltel Finland har ingått ett ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt cirka 75 miljoner euro under en treårsperiod samt  ytterligare två optionsår.

Ramavtalet är baserat på en geografisk modell där Eltel ansvarar för servicetjänster åt Carunas slutkunder, reparationer av distributionsnätverk samt underhålls- och byggnadsarbeten i utvalda kommuner.

Ramavtalet gäller från och med mars 2023 fram till 2026, varefter det finns möjlighet till två års förlängning.

Avtalet omfattar stora delar av Finland och cirka 100 Eltel-anställda kommer att arbeta för att säkerställa pålitliga, säkra och högkvalitativa tjänster för Caruna och dess slutkunder. 

För mer information, kontakta:

Juha Luusua, vd, Eltel Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.