Eltel tecknar kontrakt värt 19 miljoner euro för att bygga kraftledning i Finland

Eltel Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsoperatör, om att bygga en 64 km lång 400+110 kV transmissionsledning. Kontraktet är värt cirka 19 miljoner euro.

Den nya kraftledningen kommer att gå mellan Vuolijoki och Tervaportti i mellanöstra Finland. Denna etapp är en del av Fingrids Järvilinja (Lake Line), som ytterligare kommer att stärka energieffektiviteten och kapaciteten i kraftnätet i Finland i takt med omställningen av förnybar energi.

Projektet startar under fjärde kvartalet 2023 och kommer att vara klart under andra halvåret 2025.

För mer information:

Juha Luusua, vd, Eltel Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör, Eltel AB

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.