Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Eltel AB (publ) (”Eltel”) meddelar idag att styrelsen har, med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 2 354 500 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps dels i enlighet med de förnyade bemyndiganden avseende incitamentsprogrammet LTIP 2022 som årsstämman den 11 maj 2023 beslutade om, dels i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2023 som antogs av årsstämman den 11 maj 2023.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 1,01 euro per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Eltel för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i bolagets incitamentsprogram LTIP 2022 respektive LTIP 2023.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare samt att kunna täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2022 respektive LTIP 2023. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

För mer information kontakta:

Henrik Sundell, chefsjurist

Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se 

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.