Eltel Power Transmission vinner kontrakt avseende en 380 kV transformatorstation i Tyskland

Eltel gör lyckosam inbrytning i Tyskland genom en order från transmissionsoperatören 50Hertz Transmission GmbH avseende installation av en 380 kV transformatorstation. Leveransen omfattar konstruktion, upphandling av utrustning, montering och driftsättning. Eltel har under flera år haft en närvaro i Tyskland inom telekom - en position som genom denna order kompletteras med Eltels erbjudande inom krafttransmission. Den nya ordern stärker Eltels position som en växande europeisk aktör på marknaden.

Transformatorstationen på 380/110 kV kommer att byggas i nordvästra Brandenburg - en region som präglas av pågående installation av vindkraftverk. På grund av installationen av dessa anläggningar (i enligt med den tyska lagen om förnybara energikällor; EEG) i distributionsoperatören E.DIS 110 kV-nät i region Norr, så kommer en ny anslutningspunkt till 380/110 kV-nätet att behövas i regionen Perleberg - Wittstock för att absorbera den genererade kraften och för att minska belastningen av det befintliga 110 kV-nätet.

Företaget 50Hertz Transmission GmbH är en av fyra transmissionsoperatörer i Tyskland och driver 380 kV- och 220 kV-nät i den östra delen av landet och i Hamburgområdet. Genom investeringar i form av förstärkningar och utbyggnad av elnätet, både på land och offshore, bidrar 50Hertz Transmission GmbH starkt till förverkligandet av nödvändiga åtgärder som föreskrivs i den tyska Energiewende.

Eltel's affärsområde Power Transmission har nyligen etablerat en ny enhet i Dresden med inriktning på stationsprojekt för högspänning – en enhet som består av högt kvalificerade medarbetare med lång erfarenhet i leveransen av 110-380 kV transformatorstationer på den tyska marknaden. Eltelär en erkänd marknadsledare i norra delen av Europa med en omfattande erfarenhet inom kraft-, kommunikations- och transport- och försvarssegmenten. Företaget har den största oberoende designkontoret för högspänningssystem i Europa i staden Krakow. Den första ordern i Tyskland är en stor framgång för företaget på de växande kraftmarknaderna i Europa, och det visar vilketförtroende 50Hertz Transmission GmbH har i Eltel's kapacitet.

För mer information, vänligen kontakta:
Axel Hjärne, VD Eltel , +46 8 585 379 66, axel.hjarne@eltelnetworks.com
Uwe Kaltenborn, Director Power transmission and Power distribution, Eltel Germany, +49 511 655125 720, uwe.kaltenborn@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 500 och under 2013 hade Eltel en omsättning på 1,15 miljarder euro.