Eltel ger ut bok om fiber

Vad är egentligen fiber, rent tekniskt? Hur går man till väga när byalaget vill ha fiber? Och vad händer om ingen fiber skulle installeras runt om i samhället? Alla dessa frågor, och några till, får man svar på i boken ”Fiber” som getts ut av infranetföretaget Eltel.

Lars Täuber, affärsområdeschef på Eltel Fixed Communication i Sverige, säger:
– Med all den erfarenhet vi har av fiber där vi både bygger och ger service, så har vi alla förutsättningar att på ett enkelt sätt förklara var fiber är, vad det innebär för samhället och dessutom dela med oss av den kunskap vi har till alla dem i byalag och stadsnät som funderar på hur man ska göra och vad som gäller.”

Du kan läsa och beställa Fiberboken på www.fiberboken.se

För mer information:
Lars Täuber, affärsområdeschef på Eltel Fixed Communication i Sverige
tel. +46 72 709 7284, lars.tauber@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.