Eltel gör ett förvärv i Tyskland

Eltel har förvärvat det tyska företaget Edi.Son Energietechnik GmbH inom segmentet Power. Det förvärvade bolaget har en omsättning på över 20 miljoner euro per år och har drygt 100 anställda.

Eltel offentliggör idag förvärvet av Edi.Son Energietechnik GmbH – ett företag som specialiserat sig på planering, projektering och konstruktion av luftledningar på 110-380 kV i Tyskland. Med förvärvet av Edi.Son har Eltel möjlighet att leverera både transmissionsledningar och transformatorstationer upp till 380 kV till tyska kunder. Förvärvet är ett viktigt steg för Eltel och dess tillväxtstrategi att ta vara på möjligheterna på en av Europas största marknader.

Eltel har innan detta förvärv funnits på den tyska marknaden i drygt tio år inom segmentet Communication. En etablering inom segmentet Power avseende transmission och distribution skedde 2013 och det första kundkontraktet undertecknades i slutet av 2014.

Eltel har verksamheter i de nordiska, baltiska, polska och brittiska marknaderna och levererar underhållstjänster, uppgraderingstjänster och projektleveranser för kraftöverföring och distributionssystem och räknas som en av de ledande aktörerna inom segmentet. Dessutom Eltel har levererat elektrifieringsprojekt utanför Europa, främst i Afrika, i över 50 år.

Axel Hjärne, VD för Eltel kommenterar:
"Förvärvet av Edi.Son är ett stort steg för Eltel och vår resa som ett ledande Infranetföretag i Europa. Eltel har en mycket lång tradition av att bygga högspänningsledningar internationellt och vi är mycket glada över att kunna presentera en stärkt närvaro tillsammans med Edi.Son på den tyska marknaden. Edi.Son är ett välkänt företag på sin marknad och kommer tillsammans med Eltel ha goda möjligheter att växa verksamheten ytterligare. Vi välkomnar de anställda i Edi.Son till Eltel".

Ralph Sonntag, VD och säljare av Edi.Son kommenterar:
"Edi.Son har nu nått till en storlek där utvecklingen av företaget kommer att främjas av att vara en del av en större internationell koncern. Efter noggranna överväganden har jag kommit till slutsatsen att Eltel kommer att uppfylla de förväntningar som Edi.Son och dess anställda har och jag är glad över att göra detta tillkännagivande idag. Jag kommer att fortsätta som VD i Edi.Son och fortsätta att utveckla företaget tillsammans med Eltel ".

Mer om Edi.Son
Edi.Son Energietechnik GmbH har sitt säte i Wustermark, i närheten av Berlin, Tyskland. Företaget har mer än 100 anställda som arbetar med planering, projektering och byggande av kraftledningar. Edi.Son har ägts av Ralph Sonntag sedan 2005. Bolaget har visat en stabil utveckling sen dess.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114 503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster till Infranetbranschen – kritisk infrastruktur inom affärsområdena Power, Communication samt Transport & Defence – med verksamhet i Norden och Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien. Eltel tillhandahåller ett brett och integrerat utbud av tjänster, som sträcker sig från underhåll- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en bred kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas med stora nätoperatörer. Antalet anställda uppgår till cirka 8600 och under 2014 genererade koncernen en nettoomsättning på 1 242 miljoner euro.

Eltel AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015, kl 08:00 CET.