Eltel köper ut sin JV-partner i Norge

Eltel har kommit överens om att förvärva den andra hälften av aktierna i joint venture-bolaget Eltel Sønnico AS i Norge från sin partner Umoe för 265 miljoner norska kronor. Eltel Sønnico AS bildades i början av 2014 genom en sammanslagning av Eltels och Umoes kommunikationsverksamheter i Norge. Efter förvärvet kommer Eltel nu att vara ensam ägare av bolaget.

Det var under det första kvartalet 2014 som Eltel och Umoe's Sønnico Tele AS enades om att slå samman sina kommunikationsenheter i Norge vilket förverkligades i början av 2015. All övrig Eltel-verksamhet i Norge drivs inom Eltel Networks AS - ett helägt dotterbolag till Eltel Group. I slutet av 2014 vann joint venture-bolaget Eltel Sønnico AS ett stort ramavtal avseende underhåll och utbyggnad av Telenors fasta och mobila kommunikation under fem år. Drivkrafterna bakom bildandet av joint venture-bolaget mellan Eltel och Sønnico var den snabbt föränderliga norska telekombranschen. Teleoperatörerna har utvärderat olika alternativ för att förbättra kostnadseffektiviteten och efterfrågat att tjänsteleverantörerna ska ta över en större del av värdekedjan. En ökad produktionskapacitet och en bredare geografisk räckvidden gör det möjligt för Eltel Sønnico att möta dessa krav. Genom att Eltel nu blir ensam ägare av Eltel Sønnico kan styrningen av bolaget att anpassas till Eltels koncernstruktur med specialiserade affärsområden och verksamhetsmodellen, Eltel Way. Integreringen av bolaget, såväl i Norge som internationellt, kommer därmed förbättras.

Priset på 265 miljoner norska kronor kommer att betalas kontant. Priset är i linje med Eltels uttalade målintervall för förvärv på 5-7 gånger EBITA mätt proforma för de senaste 12 månaderna. Två tredjedelar av förvärvslikviden kommer att betalas vid transaktionens genomförande och resterande tredjedel i januari 2016. Eltels nettoomsättning kommer att öka med hela beloppet av joint venture-bolagets omsättning, knappt 200 miljoner euro per år, medan nettoresultatet kommer att öka med Umoes hälft av den totala nettovinsten i joint venture-bolaget. Affärens påverkan på Eltels operativa EBITA-marginal är negativ med 0,30-0,35 procentenheter, baserat på antagandet att Eltel Sønnico hade konsoliderats i Eltel under hela 2015. Förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Eltels vinst per aktie direkt vid genomförandet.

Eltel Networks AS har på kort tid blivit en stor implementeringspartner av järnvägsprojekt i Norge. Under våren 2015 har företaget även vunnit Hafslunds och Skageraks upphandlingar avseende projekt för smarta elmätare, viket gett Eltel en marknadsledande position i Norge där över 800.000 smarta mätare kommer vara installerade i början av 2019. Därutöver genomför Eltel transmissionssprojekt för både kraft- och järnvägsoperatörer i Norge. Förvärvet är föremål för godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.

Axel Hjärne, VD för Eltel, kommenterar:
"Vi är mycket glada över att förvärva Umoes aktier i Eltel Sønnico AS och därigenom fullt konsolidera denna enhet i Eltelkoncernen. Ett fullt ägande av kommunikationsverksamhet i Norge kommer att låta oss kombinera denna enhet med våra kraft- och järnvägsverksamheter i Norge och optimera våra stödfunktioner i landet. Vår samlade kompetens kommer att bli mycket större efter den här affären, vilket ger fler möjligheter för de anställda och vi blir en starkare partner för Infranettjänster till våra norska kunder. Förvärvet av Eltel Sønnicos aktier är i linje med Eltels tillväxtstrategi och i linje med våra medel- och långsiktiga finansiella mål".

Om Eltel Sønnico AS
Eltel Sønnico AS grundades i mars 2014 som ett 50/50 joint venture mellan Eltelkoncernens och Umoe Groups kommunikationverksamheter. Bolaget tecknade i det tredje kvartalet 2014 ett femårigt avtal med Telenor och inledde sin verksamhet i januari 2015. Företaget har 1100 anställda och en nettoomsättning på cirka 1700 miljoner norska kronor per år, motsvarande cirka 200 miljoner euro.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

För frågor gällande Umoe; kontakta
Espen Klitzing, Group CFO Umoe AS
Tel: +4792826166

Eltel AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2015, kl 08:00 CET.