Eltel och Caruna tecknar ramavtal om 50 miljoner euro för kablifieringsprojekt i Finland

Eltel och Caruna har tecknat ett ramavtal om att förbättra kraftdistributionsnätet i sydvästra Finland. Förbättringarna i näten för mellanhög spänning kommer att genomföras under de kommande tre åren. Det totala värdet på avtalet uppgår till 50 miljoner euro och projektet löper till och med september 2018. Det nya avtalet innebär en fortsättning på tidigare projekt bolagen emellan. Anbudsförfarandet var i form av en offentlig upphandling.

Avtalet bygger på en nyckelfärdig leverans som består av flera olika delprojekt där luftledningar kommer att ersättas av underjordiska kablar. Eltels ansvar omfattar allt ifrån design till färdig produkt.

Juha Luusua, Vice President, Power Distribution, Eltel:
"Att utföra stora underjordiska kabelprojekt är en kärnkompetens för Eltel. Vår projektmodell ger ett mycket kostnadseffektivt och snabbt genomförande av projektet och vi är glada att kunna stödja Carunas stora investeringsprogram i Finland. Caruna är den största eldistributören i Finland och en viktig kund till Eltel. Vår kompetens inom kablifiering som har utvecklats i Finland är också en utmärkt exportprodukt till den nordeuropeiska elmarknaden."

Ari Koponen, VD, Caruna:
"Genom dessa investeringar kan vi snabbt förbättra tillförlitligheten i eldistributionen. Vi kan också erbjuda ett vädersäkert nät för ytterligare 45 000 kunder i sydvästra Finland. Vi ser investeringen i elnätet, som detta ramavtal avser, som avgörande i uppfyllandet av regulatoriska krav inom den givna tidsramen. Ramavtalet är en viktig del av vår verksamhet, samtidigt som fortsatta årliga investeringar om 150 miljoner euro i vårt nät inom alla områden kommer att garantera en mer tillförlitlig elförsörjning till våra kunder."

För mer information kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Caruna
Caruna är Finlands ledande elöverföringsbolag. Företaget ansvarar för elöverföring till 650 000 privat- och företagskunder i Södra-, Sydvästra- och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa, Lappland och Satakunta. Vid Caruna arbetar ca 310 personer och därtill sysselsätter bolaget direkt sammanlagt 1800 arbetare på olika håll i landet. Caruna satsar starkt på att bygga ett vädersäkert nät och investerar årligen ca 150 miljoner euro i att utveckla elnätet. Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %).
Mer info: www.caruna.fi.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 9 300 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.