Eltel och Hafslund tecknar det största norska kontraktet för utbyggnad av smarta elmätare

Eltel och Hafslund Nett tillkännager idag undertecknandet av det hittills största norska kontraktet för installation av smarta elmätare. Kontraktet omfattar 630 000 mätare för direktavläsning som ska installeras före år 2019. Cirka 150 Eltel-anställda kommer att arbeta med projektet.

Eltel och Hafslund Nett har tecknat avtal om en installation av 630 000 smarta elmätare i Hafslund distributionsnät i Norge. Projektet är det i särklass största för smarta elmätare i Norge och kommer att ta mer än tre år att genomföra. Eltels leverans omfattar installationsplanering, slutkundskommunikation, logistik och installationer. Parterna har enats om att använda Eltels Mobile Workforce Management system för processen.

Axel Hjärne, VD för Eltel kommenterar:
"Vi är mycket glada att tillkännage undertecknandet av avtalet med Hafslund. Vi har arbetat med att förbereda detta projekt i ett år med våra anbuds-team från Norge, Finland, Sverige och Danmark. Dessutom kommer genomförandet av projektet att bygga på ett omfattande samarbete tekniker emellan från Norge och angränsande länder. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Hafslund och att bidra till de fördelar som detta innebär för deras kunder samt optimering av hela infrastrukturen till fördel för alla inblandade intressenter".

Kristin Lian, Senior Vice President för Hafslund Nett kommenterar:
"Eltel har levererat en väl förberedd och effektiv lösning med goda kommersiella villkor för installation av elmätare. Eltel har tidigare erfarenhet av liknande omfattande projekt och har visat en god förståelse avseende resurs- och exekveringsplanering för hela projektet. Projektorganisationen har många kompetenser och erfarenheter och de har presenterat en detaljerad projektplan med tydliga ansvarsområden, realistiska tidsplaner och leveranser. Eltel offererade också det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet".

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114 503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Hafslund
Hafslund ASA är noterat på Oslo-börsen och är en av de största noterade energikoncernerna i Norden. Hafslund är Norges största elnätsoperatör, en ledande leverantör av el och en stor producent av förnybar energi i form av vattenkraft och fjärrvärme. Koncernen är den femte största elleverantören i Norden och har producerat förnybar energi från vattenkraft i över 100 år. Hafslund utvecklas både operativt och strategiskt inom koncernens fyra affärssegment; Marknad, Nätverk, Värme och energiproduktion.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

Eltel AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2015, kl 08:00 CET.