Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation i Finland

Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation med Fingrid i Finland.

Den nya transformatorstationen i Siikajoki blir en viktig punkt i 110 kV-nätet, och kommer att betjäna både lokal produktion och hushåll. Avtalet innefattar uppförande av ett 110 kV ställverk utomhus, konstruktion av primär- och sekundärkretsar, kontrollrumsbyggnad, inhägnad och konstruktion av system för åtkomstkontroll, innefattande system för inbrottslarm. Den nya stationen ska byggas i Siikajoki i regionen Norra Österbotten i Finland.

Projektet genomförs i nära samarbete med Eltel Networks i Polen, där Eltel har hög kompetens i fråga om projektering och genomförande av stationsprojekt.

− Kontraktet är viktigt för Eltel, eftersom det öppnar för att leverera kompletta stationsprojekt till Fingrid. Detta avtal, tillsammans med kraftledningsprojekten Pyhänselkä−Siikajoki och Kalajoki−Siikajoki 110 kV + 400 kV som Eltel vann i slutet av 2014, utgör ett betydande projekt, säger Ari Eskola, från Eltel Power Transmission.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 500 och under 2013 hade Eltel en omsättning på 1,15 miljarder euro.

För vidare information, vänligen kontakta:
Axel Hjärne, CEO Eltel AB, axel.hjarne@eltelnetworks.com