Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation i Finland

Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation med Fingrid i Finland. 

Den nya transformatorstationen i Siikajoki blir en viktig punkt i 110 kV-nätet, och kommer att betjäna både lokal produktion och hushåll. Avtalet innefattar uppförande av ett 110 kV ställverk utomhus, konstruktion av primär- och sekundärkretsar, kontrollrumsbyggnad, inhägnad och konstruktion av system för åtkomstkontroll, innefattande system för inbrottslarm. Den nya stationen ska byggas i Siikajoki i regionen Norra Österbotten i Finland.

Projektet genomförs i nära samarbete med Eltel Networks i Polen, där Eltel har hög kompetens i fråga om projektering och genomförande av stationsprojekt.

− Kontraktet är viktigt för Eltel, eftersom det öppnar för att leverera kompletta stationsprojekt till Fingrid. Detta avtal, tillsammans med kraftledningsprojekten Pyhänselkä−Siikajoki och Kalajoki−Siikajoki 110 kV + 400 kV som Eltel vann i slutet av 2014, utgör ett betydande projekt, säger Ari Eskola, från Eltel Power Transmission.

För vidare information, vänligen kontakta:
Axel Hjärne, CEO Eltel AB, axel.hjarne@eltelnetworks.com