Eltel slutför idag uppköpet av Eltel Sønnico i Norge

Eltel meddelade den 21 augusti 2015 att den norska konkurrensmyndigheten har godkänt Eltels förvärv av Umoes aktier, vilket gör Eltel till ensam ägare av Eltel Sønnico AS. Då alla villkor nu är uppfyllda har Eltel idag slutfört affären. Eltel Sønnico kommer därmed att konsolideras i Eltel Group under fyra månader av 2015.

Under de första åtta månaderna 2015 har Eltel Sønnico börjat leverera på det nya femårsavtalet med Telenor, vilket stärker Eltels position på den norska kommunikationsmarknaden. Eltel Networks AS har på kort tid blivit en stor implementeringspartner av järnvägsprojekt i Norge. Under våren 2015 har företaget även vunnit affärer från Hafslund och Skagerak vilket gett en marknadsledande position avseende smarta elmätare i Norge med över 800.000 installationer före 2019. Vidare genomför Eltel kraftöverföringsprojekt för både kraft- och järnvägsoperatörer i Norge.

Om Eltel Sønnico AS
Eltel Sonnico AS grundades i mars 2014 som ett 50/50-ägt JV-bolag mellan Eltel Group och Umoe Group. Bolaget tecknade ett avtal på fem år med Telenor under Q4 2014 och inledde sin verksamhet i januari 2015. Företaget har 1100 anställda och en omsättning på cirka 1700 miljoner norska kronor per år.

För mer information kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.