Eltel tecknar finskt företagscertifikatsprogram för 100 miljoner euro

Eltel AB har tecknat ett finskt företagscertifikatprogram för 100 miljoner euro, vilket underlättar utgivning av företagscertifikat med löptider mindre än ett år för rörelsekapital och andra kortsiktiga finansieringssyften. Programmet diversifierar också Eltels finansieringskapacitet.

Bankerna som genomför transaktionen är Danske Bank Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i Helsingfors och Swedbank AB i Finland.

För mer information kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.