Eltel tecknar långsiktigt avtal med TeliaSonera

Eltel har tecknat ett nytt 5-årigt ramavtal med TeliaSonera som täcker Norden och Baltikum. Det nya avtalet stärker det nära samarbetet mellan Eltel och TeliaSonera, vilket innebär en förnyelse av tidigare avtal samt en utökning geografiskt till fler regioner i Sverige.

Det finns flera syften med det nya avtalet som handlar om att förbättra kvaliteten för att säkerställa fortsatt hög kundnöjdhet, att öka effektiviteten för att uppnå kostnadsbesparingar genom synergier, att skapa flexibilitet för att hantera minskade volymer inom nät med kopparledningar och ökade volymer på fibernät och att ligga i framkant när det gäller förändrade och ökade kundkrav.

Det nya avtalet är ett ramavtal som består av flera olika serviceavtal som börjar gälla i början av 2015 med olika infasning i de olika länderna och avtalsområdena. De nya serviceavtalen i Sverige är baserade på en geografisk modell där Eltels affärssegment ”Communication” kommer att vara leverantören av service-leveranser, reparationer och underhåll i de tilldelade regionerna. Vissa regioner har sammanslagits för att uppnå ökade synergier och Eltel kommer att bli ansvarig för 13 av 25 regioner. Dessutom kommer Eltel att tillhandahålla byggservice i alla regioner.

Axel Hjärne, Vd och koncernchef för Eltel kommenterar;
- Vi är stolta över att återigen bli utvalda som en huvudleverantör till TeliaSonera. Vi har under många år tillsammans med TeliaSonera utvecklat vår verksamhet för att möta marknadens krav och behov. Vi kommer under de närmaste åren se fortsatt höjda krav på kapacitet, flexibilitet och tillgänglighet. Vi är redan idag redo att ta oss an dessa utmaningar tillsammans med TeliaSonera. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare kommer vi att serva TeliaSonera och deras kunder med högkvalitativa tjänster och bemötande i det alltmer uppkopplade samhället

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 500 och under 2013 hade Eltel en omsättning på 1,15 miljarder euro.

För vidare information, vänligen kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
tel: +46 725 843 630
info@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
tel: +358 40 3114503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com