Eltel tecknar treårigt ramavtal med Huawei i Tyskland inom mobil kommunikation

Eltel har tecknat ett ramavtal på tre år med Huawei. Avtalet avser implementering av LTE-teknologin och moderniseringar av mobilnätet för en av de större tyska mobiloperatörerna. Värdet av ramavtalet uppskattas att uppgå till cirka 20 miljoner euro över treårsperioden.

Avtalet är en viktig milstolpe i Eltels etablering av en allt starkare ställning på den tyska marknaden. Huawei har utnämnt Eltel som partner i ett nytt ramavtal bestående av lokal områdesplanering och design, implementation och integrering av nätverk samt anläggningsarbeten och driftsättning. De levererade tjänsterna kommer utföras i en av de ledande tyska mobiloperatörernas nät i västra Tyskland. Teknologin som ska installeras är LTE och projektet väntas pågå under perioden 2016-2018.

Dariush Rezai, President - Eltel Mobile Communication kommenterar:
"Huawei är en viktig kund för Eltel i ett antal länder och vi är särskilt glada att kunna tilldelas ett nytt treårigt ramavtal i Tyskland. Det nya avtalet stärker Eltels växande marknadsandel på den tyska marknaden, som är ett av Eltels strategiska tillväxtområden. Vi uppskattar också Huaweis senaste erkännande av Eltel, då vi nyligen utnämnts som västeuropeisk vinnare av deras Global Partner Award".

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
Vice President, IR och Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President, Group Communications
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.