Eltel tecknat ett nytt långsiktigt avtal med SL

SL, AB Storstockholms Lokaltrafik, har valt Eltel som underhållspartner på Lidingöbanan och Spårväg City, två av Stockholms centrala spårbundna linjer. Kontraktets startdatum är i början av 2016 och löper till slutet av 2021.

Det sexåriga avtalet med SL, som berör Eltels affärsområde Rail & Road, avser såväl förebyggande som avhjälpande underhållsåtgärder samt reinvesteringsprojekt på spår, spårvallar, kontaktledning och signalsystem. Eltels samarbete med SL inleddes 2005 med ett underhållsavtal för telekommunikationssystem. Under 2010 förnyade SL kontraktet med Eltel fram till 2017. I år Eltel slutför ett tvåårigt projekt avseende renoveringar av Lidingöbanan.

Johan Staaf, Contract Manager på SL kommentarer:
”Vi ser fram emot ett gott samarbete med Eltel och förväntar oss kvalitativa leveranser i ett avtal med höga krav på funktionella åtaganden och långsiktig utveckling".

Fredrik Häggström, President Eltel Rail & Road kommentarer:
"SL är en viktig kund för Eltels verksamhet inom transportsektorn. I vissa områden är vi föregångare avseende exempelvis statistik, uppföljning om SLA: s (Service Level Agreement) och förebyggande underhållsdiagnostik. Det nya avtalet är ett viktigt komplement till vår befintliga telekomverksamhet med SL och ett strategiskt steg för att etablera Eltel som partner inom järnvägsunderhåll".

Om SL AB
SL har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Varje dag reser närmare 800 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för den upphandlade kollektivtrafiken i Stockholms län.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com