Eltel vinner fem kontrakt för väg och järnväg i Norden till ett sammanlagt värde om 15 miljoner euro

Eltel har vunnit fem kontrakt inom väg- och järnvägsektorn i Danmark, Sverige och Finland. Kontrakten avser leveranser av elektrifiering, kommunikation, signal- och säkerhetssystem. Värdet av kontrakten uppgår till 15 miljoner euro.

Den danska vägmyndigheten (Vejdirektoratet) har beställt en installation av ett nytt intelligent trafiksystem (Intelligent Traffic System - ITS) för den nya motorvägen norr om Silkeborg i Västdanmark. Eltels del av projektet omfattar övervakning- och olycksdetekteringssystem, datakommunikationssystem, avbrottsfri strömförsörjning samt detaljerad implementationsutformning, testning och driftsättning. Projektet är planerat att starta i oktober 2015 och slutföras i slutet av 2016.

Det danska banverket (Banedanmark) har tecknat ett avtal om att bygga en järnvägslinje mellan Nyborg och Odense. Eltel kommer att fungera som underleverantör till ett konsortium bestående av Strukton Rail och Arkil A/S. De tekniska installationerna omfattar bland annat ett kontaktledningssystem, system för spårväxelvärme, hastighetsreglerande system och driftsättning av signalsystem. Projektet är planerat att utföras under 2016.

Det svenska Trafikverket har beställt projektering och installation av ett ledningssystem för spårväxelvärme. Installationerna består av ca 170 stationer i södra Sverige och genomförandet planeras ske från 2015 fram till 2018. Dessutom kommer Eltel att leverera rikstäckande detektorsystem avseende radiofrekvensidentifiering (RFID) för 60 geografiska platser i Sverige.

Den finska transportmyndigheten (Liikennevirasto) har valt Eltel som avtalspartner avseende elektrifiering av järnvägen mellan Jakobstad och Bennäs samt ny elektrifiering för transporter mellan Jakobstad och dess hamn. Projektet är planerat att utföras under 2016.

Fredrik Häggström, President - Eltel Rail&Road kommenterar:
"Dessa fem kontrakt är ett starkt bevis på det förtroende som nordiska infrastrukturägare hyser för Eltels tekniska kompetens, projektledning och kostnadsmässiga konkurrenskraft. De visar också vår geografiska spridning i Norden samt bredden i vår portfölj av tekniska tjänster för att utveckla Infranet-system med högre säkerhet och mer tillförlitliga och effektiva transportsystem för framtiden".

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP - IR and Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP - Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.