Eltel vinner två stora kraftledningskontrakt i Polen till ett värde av cirka 26 miljoner euro

Eltel Networks Energetyka SA, ett polskt dotterbolag inom Eltel AB, har tecknat ett kontrakt avseende ett projekt för en luftburen kraftledning med den polska kraftnätsoperatören PSE S.A. Därutöver har Eltel, från samma kund, vunnit en totalentreprenad avseende en uppgradering av en transformatorstation i Czerwonak. Det totala värdet av dessa kontrakt uppgår till cirka 46 miljoner euro, varav Eltels andel är cirka 26 miljoner euro.

Kontraktet för den luftburna kraftledningen avser totalentreprenad för att bygga en dubbelkrets 400 kV-ledning från transformatorstationen i Pasikurowices till transformatorstationen i Czarna. Den totala längden på ledningen är cirka 60 kilometer. Förutom byggandet av ny ledning, innehåller avtalet nedmontering av en befintlig luftledning och modernisering av den optiska fibern mellan Pasikurowices och Czarnas transformatorstationer. Eltel leder konsortiet och har Elfeko Gdynia Co som partner i projektet. Det totala värdet av kontraktet uppgår till 40 miljoner euro, varav Eltels andel är cirka 20 miljoner euro. Projektet beräknas starta under första kvartalet 2016 med slutleverans i andra kvartalet 2021. Den nya linjen kommer att säkra elförsörjningen till konsumenter i sydvästra delen av Polen.

Det andra avtalet är ett nyckelfärdigt projekt i Czerwonak avseende en uppgradering och ombyggnad av en befintlig 220/110 kV-transformatorstation till en 400 kV-nivå. Värdet av detta kontrakt uppgår till cirka 6 miljoner euro. Projektet beräknas vara klart i mars 2017.

Axel Hjärne, VD för Eltel kommenterar:
"Genom att vinna dessa kontrakt stärker Eltel sin ställning på den polska marknaden för krafttransmission, både avseende luftledningar och transformatorstationer. Vi är glada över att få möjlighet att fortsätta utveckla det polska systemet för krafttransmission i samarbete med PSE S.A.".

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP - IR and Communications på Eltel AB 
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP - Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.