Eltel vinner ytterligare en stor order på smarta elmätare i Norge

Det norska energiföretaget Skagerak Nett AS har valt Eltel som partner i sitt installationsprojekt för smarta elmätare. Projektet som omfattar 180.000 mätare kommer löpa fram till år 2019.

Skagerak Nett har beslutat sig att välja Eltel för att installera 180.000 smarta elmätare. Avtalet inkluderar tjänster för att installera mätare och kommunikationsutrustning, installationer på el-stationer, lagerhållning och logistik samt kundkontakter. För Eltel är detta det andra kontraktet I Norge för installation av smarta elmätare på kort tid. Eltel är marknadsledare när det gäller utrullning av smarta elmätare i norra Europa med över fyra miljoner kontrakterade installationer.

Geir Kulås, Nätverkschef för Skagerak Nett kommenterar:
“Eltel har i liknande projekt visat att de har kunnande och kapacitet att installera erfarenhet stora mängder elmätare varje dag. De norska myndigheterna kräver att vi har installerat detta system före 1:a januari 2019”.

Om Skagerak
Skagerak Energi’s verksamhet är fokuserat på produktion och distribution av elektricitet och annan energi, samt annan närliggande verksamhet. Koncernen har en årlig genomsnittlig energiproduktion om 5500 GW timmar, över 185 000 nätverkskunder och en omsättning på 2,5 miljarder norska kronor 2014. Skagerak säljer inte el till konsumenter, men äger 48 procent av Norges näst största kraftförsäljningsbolag Fjordkraft. Koncernen har cirka 780 anställda.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com