Eltels eldistribution tecknar kontrakt med Kamstrup värt 20 miljoner euro för DONG Energys lansering av smarta elmätare i Danmark

Eltel har tecknat ett kontrakt med Kamstrup A/S, i dess projekt med DONG Energy, avseende installation av smarta elmätare för eldistribution. Projektet kommer bli den största utbyggnaden hittills av smarta mätare i Danmark. Det totala värdet av kontraktet för Eltel är cirka 20 miljoner euro.

Kamstrup A/S, en ledande leverantör av lösningar inom smarta elmätare, meddelade i april 2015 undertecknandet av en totalentreprenad på en miljon smarta elmätare med danska DONG Energy. Eltel har nu valts ut som en av Kamstrups två partners för att implementering en del av den totala volymen. Det geografiska området för utrullningen är Köpenhamn och dess omgivningar. De tjänster som omfattas av projektet är installation av kommunikationsenheter i nätets transformatorstationer och smarta elmätare i privata hushåll. Projektet startar med en pilot under 2016 och kommer därefter under våren 2017 att skalas upp. Projektet väntas vara klart i slutet av 2019.

Juha Luusua, President - Eltel Power Distribution kommenterar:
"Vi är mycket glada att tillkännage undertecknandet av avtalet med Kamstrup avseende deras projekt för smarta elmätare med DONG Energys i Danmark. Det är ytterligare en bekräftelse på vår kompetens inom byggande av smarta infrastrukturnät i vårt samhälle. Dessa Infranets är till nytta för alla berörda parter. Genomförandet av projektet kommer att baseras på Eltel omfattande erfarenhet från våra tidigare projekt av att rulla ut smarta mätare i Danmark och i de övriga nordiska länderna. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Kamstrup, vilket bidrar till stora fördelar för DONG Energy".

Lars Bo Kristensen, Sr. Vice President för Kamstrup kommenterar:
"Vi ser fram emot att samarbeta med Eltel på utbyggnaden av en miljon mätare i Köpenhamn. Eltel har varit en nära partner i flera projekt i de nordiska länderna och vi är övertygade om att vi kan lita på deras erfarenheter i att utföra sin del i denna utbyggnad av smarta elmätare - till full belåtenhet för Kamstrup, DONG Energy och Köpenhamns invånare."

Länk till Kamstrup webbplats: www.kamstrup.com

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
Vice President, IR/Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.