Eltels kommunikationsverksamhet förnyar två stora ramavtal i Finland

Eltel har erhållit förnyelse av två ramavtal med en finsk teleoperatör. Avtalet omfattar tjänster i både mobila och fasta telenät i Finland. Dessa omfattande avtal är en fortsättning på de kontrakterade tjänster som Eltel för närvarande erbjuder denna stora telekomkund. Båda ramavtalen gäller i två år.

De förnyade ramavtalen bygger på en geografisk modell där Eltels kommunikationsverksamhet kommer att vara leverantör av bygg-, installations- och underhållstjänster för mobila och fasta nät i tilldelade regioner i Finland. Dessa avtal kommer att sysselsätta cirka 200 personer under avtalens två års period. Inom verksamheten för mobil kommunikation löper ramavtalet under en period från januari 2016 till och med december 2017 och avtalet för fast kommunikation från april 2016 till och med mars 2018.

Axel Hjärne, VD och koncernchef, Eltel AB kommenterar:
"Förnyelsen av de befintliga avtalen är goda bevis på att Eltel ständigt förbättrar sin prestanda för att motsvara de växande behoven hos vår operatörskund. Dessa förbättringsområden innefattar främst kvalitet och effektivitet i vår verksamhet, vilket resulterar i bättre prestanda överlag. Med de förnyade avtalen förbättras även Eltels utvecklingsprogram, vilket ger möjlighet att ytterligare addera mervärde till operatörens verksamhet".

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP, IR and Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP, Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.